Registračný poplatok a abstrakty

Tešíme sa na stretnutie v príjemnom prostredí Vysokých Tatier.
V prípade záujmu účasti na konferencii prosím vyplňte a zašlite REGISTRAĆNÝ FORMULÁR

Registračný poplatok:

Včasná registrácia
do 30. 6. 2017
Registrácia
od 30. 6. 2017
Členovia SFaS SLS a ČLS JEP 80 € 100 €
Doktorandi/študenti 60 € 80 €
Ostatní 100 € 120 €

Slávnostná večera 3.10.   15 € (platba možná aj na mieste)

Organizátor:
Ústav exp. farmakológie a toxikológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 598453
DIČ: 2020895096
Adresa banky:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovenská republikaIBAN: SK89 8180 0000 0070 0056 4430
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilny symbol: 02102017
Špecifický symbol: meno a priezvisko účastníka alebo účastníkov

Abstrakty

Abstrakty v angličtine podľa vzoru (max 350 slov) zasielajte na adresu farmdni2017@gmail.com do  15. 8. 2017.

Abstrakt musí obsahovať názov, autorov a pracovisko (-á). Bezprostredne za názvom posledného pracoviska uveďte kontaktnú e-mailovú adresu prezentujúceho autora.

Prezentujúci autor musí byť podčiarknutý.

Vyznačte v prihláške aj preferenčné zaradenie Vášho príspevku (prednáška alebo poster).

Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť zaradenie príspevku.

Informácia o veľkosti a orientácii posteru bude doplnená dodatočne.