FD2017

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Slovenská farmakologická spoločnosť SLS
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

organizujú

67. Česko-Slovenské Farmakologické dni

Stará Lesná, 2. – 4. 10. 2017
Kongresové centrum SAV Academia

Prezident konferencie: RNDr. Michal Dubovický, CSc.
riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Programový výbor konferencie:
RNDr. Michal Dubovický, CSc.
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
Prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Tomáš Perečko, PhD
Mgr. Mojmír Mach, PhD
Mgr. Jana Kudová, PhD
Ing. Silvia Pažoureková, PhD
Mgr. Eszter Bögi-Császár, PhD
PharmDr. Silvester Poništ, PhD
Ľudmila Križanová

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický
Posterové prezentácie v angličtine.

Program a abstrakty budú publikované v špeciálnom vydaní časopisu Interdisciplinary Toxicology (ISSN: 1337-6853).

Audio-vizuálna technika: multimediálny data projektor, v prípade iných požiadaviek kontaktujte prosím organizačný výbor

     

Dôležité termíny:
Včasná registrácia (s úhradou) do 30. 6. 2017
Ubytovanie (zvýhodnené ceny pre účastníkov)  do 30. 6. 2017
Termín pre zasielanie abstraktov do 15. 8. 2017